Gothic I Gothic II Gothic III Risen Modding
novinka_gothic3.png

Patch pro Gothic 3 Forsaken Gods a mód Wanderer

Vyšel nový patch pro Gothic 3 Forsaken Gods (patch 1.08) a pro mód Wanderer (patch 1.5).
Google+