Gothic I Gothic II Gothic III Risen Modding
Zde vysvětlím, jak vytvořit vlastní spustitelný mód. Nahradí ve hře jednu texturu...

Warning!Než vůbec začnu s tutoriálem, je předpoklad, že máte verzi hry 2.6 a ne 2.7. Pokud ve složce system nemáte soubor GothicStarter.exe, změňte si hru na verzi 2.6...
Nahraďte ve složce system soubory Gothic2.exe a ar.exe těmito (heslo: raven), smažte ze složky Data soubor Textures_Addon_Menu_English.vdf a přejmenujte ve složce _work\Data\Scripts\CONTENT\CUTSCENE soubor Ou.dat na Ou.bin. Na závěr nainstalujte do složky system nejnovější GothicStarter.
Vytvoříme si tedy malý mód, který spustí hru s přetexturovaným Ravenovým brněním. Začneme s GothicStarterem...


Pro takovýto záznam v GothicStarteru budeme potřebovat 3 nové soubory ve složce system. Já je pojmenovával Armor, ale můžete si zvolit jakékoliv jméno bez diakritiky. Nejdůležitější je soubor Armor.ini. Otevřete si obyčejný poznámkový blok a vepište do něj tohle

[INFO]
Title=Pokusný mód
Version=1.00
Authors=Greg
Webpage=http://gothic-mody.php5.cz
Description=!Armor.rtf
Icon=Armor.ico
[FILES]
VDF=PokusnyMod.mod

Informace si samozřejmě upravte podle svého. Popíšu význam jednotlivých řádků

[INFO]
Označuje položky, které se týkají samotného zobrazení módu v GothicStarteru. Pod [INFO] mohou být položky Title, Version, Authors, Webpage, Description a Icon

Title
Odkazuje na název módu. Název módu může obsahovat pouze ASCII znaky. Zapomeňte tedy na ě, ň, ř, ť, ď

Version
Určuje verzi módu, takže zadávejte například 1.0, 1.2, 1.32, atd.

Webpage
Pokud máte svoje webovky o tomto módů, můžete je tady zobrazit. Adresu zadávejte kompletní, včetně http://

Description
V description může být jakýkoliv popis módu a nebo se můžete odkazovat na externí *.rtf soubor. Ten podporuje i diakritiku a všemožné formátování, takže vřele doporučuji druhou možnost. Odkaz vytvoříte pomocí !soubor.rtf. V mém případě tedy Description=!Armor.rtf. Soubor Armor.rtf pak musíte vložit do složky system.

Icon
Zde vložíte název ikonky tohoto módu. Ikonka musí být ve složce system. GothicStarter podporuje soubory typu *.ico nebo *.bmp. U mě je to tedy Icon=Armor.ico.

[FILES]
Obsahuje odkazy na různé soubory a cesty k nim. Mohou zde být položky VDF, Game, FightAI, Menu, Camera, Music, SoundEffects, VisualEffects a OutputUnits. Větší význam pro nás ale zatím má pouze řádek VDF.

VDF
Důležitá položka, která obsahuje odkazy na *.mod balíčky, které se mají načíst zároveň s těmi základními. Jak načítání funguje jsem vysvětloval už v úvodu. Všechny *.mod balíčky musí být umístěny ve složce Data\modvdf. Pokud tam tuto složku nemáte, tak jí vytvořte. V této složce bude i váš mód s novou texturou Ravenovi zbroje. Na soubory se odkazuje napsáním jejich jména. Pokud tedy později budete mít v této složce soubor mujPrvniMod.mod, odkážete na něj VDF=mujPrvniMod.mod.
Pokud máte těchto souborů víc, oddělujte je dvojitou mezerou...

VDF=mujPrvniMod.mod patchKPrvnimuModu.mod patch2.mod anglictina.mod

Jak funguje překrývání těchto souborů a co se stane když... vysvětlím za chvíli.

[SETTINGS]
Jsou v něm položky, které ovlivňují načítání hry (World, Player).

World
Tento řádek určuje, do jakého světa se načte hlavní hrdina. Pokud tomu není ve skriptech jinak, tak se objeví na souřadnicích x:0, y:0, z:0. Světy jsou uloženy ve složce Data\Worlds ve formátu *.zen. Lze si samozřejmě vytvořit i vlastní svět. Vytváření nových světů si nechám na jindy. Pokud byste například chtěli, aby se hrdina po spuštění nové hry ocitl v Hornickém Údolí, bylo by tam World=OldWorld\OldWorld.zen

Player
Určuje postavu, za kterou budete v módu hrát. Za proměnnou Player se napíše název instance postavy. Co to je a jak to zjistit si opět nechám na později. Bude stačit, když budete vědět, že defaultně je to bezejmenný hrdina, tedy

Player=PC_Hero

[OPTIONS]
Poslední skupinou jsou různá pokročilá nastavení hry. Je jich hodně a myslím si, že je nemá cenu popisovat. Aspoň já jsem je nikdy nevyužil. Lze v nich například nastavovat, jestli bude vidět nad NPC jméno, nebo jestli bude vidět bar s životy. Pokud chcete tedy vytvořit nějaký Hardcore mód, pak jsou tyto nastavení pro vás :) .

To by bylo k nastavení Armor.ini vše. Pokud si tam budete chtít připsat i něco pro sebe, dejte na začátek řádku ";".
Soubor Armor.ini uložte do složky system s kódováním ANSI (jinak vám to nepůjde). V GothicStarteru by nyní měl být vidět váš mód...

Teď k vytvoření samotného *.mod balíčku. Bohužel nečekejte takový komfort, jako je třeba u vytváření *.zip balíčku. Asi nejlepší je na to program GothicVDFS. Spusťte ho a klikněte na (Vytvořit).


Mělo by se vám zobrazit tohle okno. Klikněte na 3 tečky u kolonky se souborem a zvolte, kam chcete uložit výsledný *.mod soubor. Doporučuji uložit rovnou do složky modvdf pod tím názvem, který jste zvolili jako cestu v souboru *.ini na řádku VDF.

Nyní si někde na disku vytvořte nějakou složku a do ní vytvořte strukturu složek ...\_WORK\DATA\TEXTURES\_COMPILED

Pro pochopení, já si vytvořil složku Mód a v ní jsem vytvořil složku _WORK, ve které jsem pak vytvořil složku DATA, atd., atd. Celkově mi pak vznikla taková to struktura...


Do složky _COMPILED vložte naši texturu RAVEN-C.TEX. Co to je za formát zatím neřešte. Jedná se o texturu paladinské zbroje bez přilby. A nahradíme ní texturu Ravenovi havraní zbroje. Jako na obrázku...


V programu GothicVDFS už můžete konečně vybrat adresář se složkou, kterou jsem si já pojmenoval Mód. A nyní už stačí kliknout na 3 tečky u levého boxu a vybrat texturu RAVEN-C.TEX. Pak ji přidejte pomocí tlačítka + do vašeho *.mod balíčku a na závěr dejte Vytvořit soubor. Pokud chcete, ještě můžete k balíčku napsat nějaký komentář. Hlavně ale neměňte čas. ZenGin si načítá vždy nejnovější věci a pokud byste změnili čas například na rok 1995, tedy před vydáním Gothicu a vytvořením původního balíčku s texturou Ravenova brnění, nic by se nestalo, protože ZenGin by považoval za „aktuální“ tu starou, havraní texturu...

Nyní už stačí přes GothicStarter spustit mód a pokecat si s „hodným“ Ravenem :) .

Google+