Gothic I Gothic II Gothic III Risen Modding

Základním pilířem scriptovacích jazyků jsou určitě i proměnné. Proměnná by se dala popsat jako nějak nazvaný balíček, nějakého typu, který něco obsahuje. V reálném prostředí budeme mít třeba sáček s vodou, kterému budeme říkat "Můj sáček". V reálu by jsme takovou proměnou pak identifikovali takto:

Typ proměnné: Igelitový sáček
Název proměnné: Můj sáček
Co obsahuje: Vodu

V Deadalusu pak vypadá proměnná například takto:

var string mojePromenna;

var akorát oznamuje, že jde o proměnnou (var → variable → proměnná), string je pak jeden z typů proměnných a mojePromenna už je název naší proměnné... našeho sáčku. Názvy nesmí obsahovat mezery a nesmí začínat číslem. Ani není rozumné plést do nich diakritiku a podobně.

Po vytvoření proměnné v ní ale ještě nic nemáme. Vložíme do ní tedy text Ahoj světe!.

mojePromenna = "Ahoj Světe!";

Proměnná už byla předtím vytvořená, takže nějaké var a string už znovu před proměnnou necpat! Z příkladu z reálu je jasné, že ne každý sáček se hodí na všechno. Zkuste si nalít do papírového sáčku vodu :) . Proto je proměnných víc druhů. Základní 3 jsou tyto:

string - pojme libovolný text. Text se musí dávat do uvozovek...
int - pouze celá čísla. Takže do něj můžete dát čísla jako 10, -3345, 0, 18, nemůžete pak 12,3 ; -1,27
float - akceptuje i čísla s desetinou čárkou, takže 4 ; 3,1415 ; -177,21 ; 13 ; atd.

Ukázka správných deklarací proměnných:

var int cislo;
var string text;
var float cislo2;

text = "Pokusný text...";
cislo = 5;
cislo2 = 3,1415;

Ukázka špatných deklarací proměnných:

var int cislo;
var string text;
var float cislo 2;

text = Pokusný text...;
cislo = 5,5;
cislo 2 = 3,1415;

Kromě proměnných označených var můžete ještě zakládat proměnné označené slovem const → konstanta. Konstantní proměnná je proměnná, která se jednou vytvoří s určitou hodnotou a její obsah se pak za běhu programu už nemění. Pokud je například v G2A požadavek pro akrobacii 90 obratnosti, tak by bylo dobré tuto proměnnou označit jako konstantu, aby jí pak náhodou někdo později nezměnil. Jako výhodu konstant bych ještě měl zmínit, že se do nich vkládá hodnota rovnou při vytvoření celé proměnné. To zatím asi jako moc velké plus nevypadá, ale až se dostanu k funkcím, tak z toho bude hned docela velká výhoda :) .

Správně:

const int akrobacie = 90;

Špatně:

const int akrobacie;
akrobacie = 90;
Google+